Herstel na COVID-19

Een besmetting met het Coronavirus kan een grote impact hebbenop uw gezondheid / fysieke functioneren. Na ziekenhuisopname is het belangrijk zo snel mogelijk te starten met fysiotherapie.

Ook als u niet opgenomen bent geweest, kan begeleiding door een fysiotherapeut noodzakelijk zijn. De huisarts of medisch specialist kan beoordelen of u in aanmerking komt voor eerstelijns paramedische herstelzorg na COVID-19 en u voorzien van een verwijzing.

Wij begeleiden de revalidatie van patiënten met doorgemaakte Corona bij het opnieuw oppakken van uw dagelijkse activiteiten en werkzaamheden door middel van kracht-, conditie- en ademhalingstraining.

Zoals hieronder is te zien zijn wij hier voor gecertificeerd:

Dennis >

Sandra >