Fysio nieuws

Veilig naar de fysiotherapeut. Dat doe je zo.

 

Belangrijk is dan dat we ons samen houden aan de hygiëneregels:

• Geen handen schudden
• Neem je eigen handdoek mee
• Was je handen voor en na de afspraak
• 1 persoon per fysiotherapeut
• Hoest en nies in je elleboog
• Houd 1,5 meter afstand van andere patiënten
• Bij griep of andere luchtwegklachten kom je niet

Als het nodig is, maakt de fysiotherapeut gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. In de praktijk houdt iedereen zo veel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar.

Wanneer u in het verleden besmet bent geweest met het virus of heftige symptomen hebt gehad die veel lijken op die van het coronavirus, horen wij dit graag vooraf. Zo kunnen wij bekijken hoe we de beste hulp kunnen bieden tijdens deze herstelperiode.

Team Fysiosportcentrum Stolwijk-Berkenwoude