E-health

Sinds kort maakt Fysiosportcentrum Stolwijk-Berkenwoude gebruik van het E-health programma Physitrack. Het platform is bij uitstek een programma voor professionals in de gezondheidszorg om oefenprogramma’s toe te wijzen, patiënten voor te lichten en uitkomsten te volgen. We zijn voorstander van de mogelijkheden die E-health toepassingen kunnen bieden aan cliënt. E-health biedt volop kansen om onze service / bereikbaarheid te verbeteren, de kwaliteit van zorg te optimaliseren en zorg op een meer efficiënte manier te organiseren.

Denk hierbij aan een:

  • Digitaal oefenprogramma voor thuis
  • Voorlichtingsmateriaal
  • Vragenlijsten
  • Feedback/chat functie
  • Beeldbellen

Het KNGF en de zorgverzekeringen staan achter E-Health via Physitrack en zal hierom ook vergoed worden vanuit uw aanvullende verzekering.