Nieuws

Per 1 januari 2019 nemen Dennis en Sandra de praktijk Fysiosportcentrum Stolwijk-Berkenwoude over.

Lees hier ook alles over onze score
na een tevredenheidsonderzoek
van Qualizorg.

Hier een afspraak maken/wijzigen

Webshop

ONS TEAM

De praktijkeigenaren vanaf 1 januari 2019 zijn: Dennis Walraven en Sandra Schoonderwoerd. Overige collega’s zijn: Lysanne van den Berg en Ad Kleijn. Als specialisaties hebben we onder andere: manuele therapie volgens Marsman, therapie volgens Mulligan concept, kinesiotaping, handtherapie en oedeemtherapie. Daarnaast is er veel ervaring bij orthopedische en neurologische aandoeningen. We volgen met regelmaat cursussen en bezoeken congressen om onze kennis op pijl te houden en uit te breiden.

Er zijn speciale trainingsprogramma’s voor mensen met chronische rug-, schouder- en knieklachten. Vanuit het Groene Hart Ziekenhuis zijn we aangesloten bij het schoudernetwerk, hierdoor zien we veel mensen met schouderklachten. Dit betekend dat er veel expertise is ten aanzien van schouderproblematiek.

De sportgroepen worden regelmatig begeleid door alle vier de fysiotherapeuten.

Voor fysiotherapie is de praktijk dagelijks geopend vanaf 8.00 uur tot ongeveer 18.00 uur. Op de avonden is de praktijk ook open voor zowel fysiotherapie als begeleidend sporten. Behalve op woensdag, dan is de praktijk vanaf ongeveer 14.00 uur gesloten.

Kijk hier voor het rooster sporten onder begeleiding.

De administratie wordt verzorgd door Ellen Kleijn of Lydie Verdoold. Ze zijn in de ochtend aanwezig en zijn dan het eerste aanspreekpunt als u bij ons binnenloopt. Meld u zich telefonisch aan, dan bij voorkeur bellen tussen 9.00 en 12.00 uur. Wilt u een van de fysiotherapeuten spreken dan kunt u bij voorkeur bellen tussen 12.00 en 13.00 uur.